Met aanvinken: Hierbij geef je aan dat jij beschikt over de eigendomsrechten van de afbeelding of jij hebt de licentie betaald om de afbeelding te gebruiken. Is dit niet het geval, dan mag je de afbeelding niet uploaden.

Wie is eigenaar van ‘jouw’ logo en foto’s?

Veel ondernemers schakelen een professional in voor het ontwerpen van hun logo of het maken van foto’s voor hun website of social media kanalen. Slim, grafisch ontwerpers en fotografen weten precies waar ze op moeten letten en op deze manier houdt jij zelf meer tijd over om te ondernemen. Maar heb jij er ooit bij stil gestaan wie dan de eigenaar is van ‘jouw’ logo of foto’s? En heeft de eigenaar dan ook het auteursrecht? Hoe het precies zit en waar je op moet letten, lees je hieronder.

Eigenaar

Allereerst is er een belangrijk verschil tussen auteursrecht en eigendomsrecht. Als jij een fotograaf betaalt voor het maken van foto’s en je ontvangt vervolgens een aantal fysieke exemplaren, word jij tenzij anders afgesproken eigenaar van die fysieke foto’s. Bij digitale foto’s of een logo is het anders geregeld.

Auteursrecht

Of jij met het geven van een opdracht én het betalen van de prijs, het auteursrecht op een digitale foto of logo hebt gekregen is een ander verhaal. In de Auteurswet staat dat de maker van een werk, de auteursrechthebbende is. De maker kan hierdoor beslissen wie zijn ontwerp mag gebruiken en op welke manier.

Het auteursrecht kun je alleen schriftelijk overdragen. Dit betekent dat het enkele feit dat jij een opdracht gegeven hebt voor een ontwerp of foto én hiervoor betaald hebt, niet maakt dat jij automatisch hierdoor het auteursrecht hebt gekregen. Dit betekent dat jij het logo of de foto’s, niet zonder toestemming en vermelding van de ontwerper of fotograaf, openbaar mag maken. Je kunt dus niet zomaar alles met de foto’s of het logo doen, ook al heb je er voor betaald.

Auteursrecht overdragen

Om onbeperkt gebruik te kunnen maken van het logo en de foto’s, is het nodig om afspraken te maken met de ontwerper of de fotograaf. Kijk allereerst goed wat er over het auteursrecht in de algemene voorwaarden staat. Vaak vind je een artikel terug dat gaat over intellectuele eigendomsrechten. Als hier in staat dat de ontwerper of fotograaf het auteursrecht houdt, zul je afwijkende schriftelijke afspraken moeten maken.

Je kunt bijvoorbeeld een overeenkomst op (laten) stellen waarin de ontwerper of fotograaf de auteursrechten overdraagt aan jou. Op deze manier word jij auteursrechthebbende op jouw logo en foto’s en ben je vrij hiermee te doen wat jij wilt. Houdt er wel rekening mee dat zelfs bij de overdracht van auteursrecht, de maker nog wel persoonlijkheidsrechten heeft waar hij zich op kan beroepen.

Gebruikerslicentie

Het kan goed zijn dat de ontwerper of fotograaf het auteursrecht helemaal niet over wil dragen. In dat geval kun je een gebruikerslicentie met de vormgever of fotograaf afspreken. De ontwerper of fotograaf houdt dan het auteursrecht op het logo of de foto’s maar jij krijgt het gebruikersrecht.

Houd er bij een gebruikerslicentie wel rekening mee dat deze ruim genoeg wordt opgesteld. Maak dus duidelijke afspraken over waar het logo of de foto’s gebruikt mogen worden (Nederland of wereldwijd)? Wie het logo of de foto’s mag gebruiken (alleen jouw onderneming of ook dochterbedrijven)? En spreek af op welke communicatiemiddelen het logo of de foto’s gebruikt mogen worden (website, documenten en merchendise of ook op social media).

Uitzondering

Zoals gezegd ligt het auteursrecht in beginsel bij de maker van een werk. Maar als jij bijvoorbeeld als opdrachtgever volledig bepaalt hoe de foto’s gemaakt moeten worden en de fotograaf dus geen creatieve inbreng heeft, heb jij als opdrachtgever het auteursrecht.

Op foto’s waar sowieso geen creativiteit in zit, rust geen auteursrecht. Hierbij kun je denken aan pasfoto’s en product foto’s.

Voorkom onduidelijkheid

Door vooraf, dus bij het verstrekken van een opdracht, al afspraken te maken met de ontwerper of fotograaf, voorkom je een hoop onnodige problemen. Lees de algemene voorwaarden die van toepassing zijn goed door, kijk of je hiervan af wilt wijken door het maken van een schriftelijke overeenkomst en zorg bij een gebruikerslicentie dat deze ruim genoeg is opgesteld.